Vítejte v internetové advokátní kanceláři

Nyní na www.financeadaneKO.cz vám internetová advokátní kancelář – JUDr. Josef Karlík, advokát / dále jen IAK/ nabízí právní pomoc a to s odpovědí do 48 hodin při řešení vašich finančních, daňových, celních, exekučních, pohledávkových či dalších právních problémů, kde je základem peněžité vyjádření a vy jste v pozici dlužníka, nebo vás příslušný úřad, či jiný subjekt za dlužníka považuje.

  1. Váš dotaz, požadavek na řešení, může být ke konkrétní situaci – rozhodnutí FÚ, vyměření cla, dluhy, pohledávky, exekuční výměr, nebo půjde o dotaz „anonymní” na určitý problém. Na výši vašeho dluhu nezáleží.

  2. Svůj dotaz, včetně přílohy č. 1 /vyplňte, co považujete za potřebné, popřípadě přiložte rozhodnutí příslušné instituce/ a zašlete mailem na : danovespory.advokat@atlas.cz, nebo způsobem, který si zvolíte / pošta, datová schránka ap. /.

  3. Nejpozději do 48 hodin obdržíte odpověď a návrh dalšího postupu. K písemné odpovědi, pokud tato odpověď má hodnotu řádného právního úkonu, vám bude vystavena faktura na 400,-Kč. Tato fa je konečná, není ovlivněna výší vašeho dluhu, či zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu. IAK není plátcem DPH, částka 400,-Kč je konečná.

  4. Fakturovanou částku 400,-Kč zašlete jakýmkoliv způsobem / třeba přímo platbou na účet/ na běžný účet IAKu č.b.ú: 1041046659/5500 – RaiffeisenBANK. Udejte variabilní symbol, pro identifikaci vaší platby.

  5. IAK poskytuje své služby pro celé území ČR, je uživatelem datové schránky ap. Může, v případě zájmu klienta ho zastupovat před dalšími orgány státní správy či soudy.

  6. IAK se řídí platnými právními předpisy, zákonem o advokacii a etickým kodexem advokáta, chrání především zájmy svých klientů.

IAK se těší na spolupráci s vámi,

JUDr. Josef Karlík, advokát