List klienta

Uveďte to co považujete za nutné sdělit a odešlete na email danovespory.advokat@atlas.cz.

Případně si formulář můžete stáhnout ZDE a připojit jej jako přílohu.

  1. název, jméno právnické či fyzické osoby /postačuje IČ/

  2. spojení, mail, adresa ap.

  3. krátký popis události

  4. přiložené podklady

  5. sdělení okolností, které považuje klient za důležité
    změna adresy zaslané korespondence, zaslání originálu poštou ap./

  6. poznámka

IAK se těší na spolupráci s vámi,

JUDr. Josef Karlík, advokát